بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کیلینیک

مشخصات پروژه

وزن پروژه

15.600 تن

محل نصب

تهران - بیمارستان امام خمینی

توضیحات پروژه

خدمات ما

مشاهده خدمات و محصولات

تماس با ما

مشاهده راه های ارتباطی