ساختمان نگین آرژانتین

مشخصات پروژه

وزن پروژه

1000 تن

محل نصب

تهران - آرژانتین

توضیحات پروژه

خدمات ما

مشاهده خدمات و محصولات

تماس با ما

مشاهده راه های ارتباطی